Certificeret Stress Instruktør - kan tages online

Danmarks bedste STRESS INSTRUKTØR 

uddannelse - bliv selvstændig eller ansat?

Vi har mange års erfaring med behandling af stress med progressionsmetoden.  Disse erfaringer danner basis for uddannelsens indhold. Vi sørger for, at uddannelsens indhold løbende bliver tilpasset de nyeste teknikker indenfor professionel klinisk hypnoseterapi.

Stressramte har store fysiske og psykiske konsekvenser, og stress er et stadig stigende problem. der er et hav af stress coaches og metoder som tilbydes stressramte.  Der er talrige forskellige meninger og myter på området. 

På Academy Betterlife får du en grundig erhvervsrettet uddannelse, som giver dig muligheden for at kunne blive selvstændig behandler eller blive ansat i en virksomhed som stress terapeut. Du vil målrettet og med specifik professionel hypnosebehandling kunne hjælpe stressramte tilbage til hverdagen - FRI AF STRESS. Du vil kunne vejlede klienterne i at FOREBYGGE STRESS.

Uddannelsen giver dig desuden viden, der kan anvendes i sammensætningen af forskellige forløb. 

Undervisningsmaterialer er inkluderet og du afslutter uddannelsen med en skriftlig, samt mundtlig eksamen, hvor du eksamineres i emnet og i din opnåede viden til at skabe en karriere som STRESSTERAPEUT.

Modul 1 – Certificeret Stress Instruktør - Forebyggelse og helbredelse

Varighed: 1 uge - inklusiv grundmodulet.

Viden

 • Deltageren opnår indsigt i og forståelse for adfærdsmønstre, der påvirker krop og sind negativt med stress til følge

 • Deltageren får viden om fysiske og psykiske stress symptomer

 • Deltageren får indsigt i hjernens indretning og sindets funktion i forhold til stress

 • Deltageren opnår grundig forståelse for og indsigt i stress problematikker

 • Deltageren får viden om årsager og sammenhænge, f.eks. i forhold til personlige resurser, familie og arbejde

 • Deltageren får indsigt i og mulighed for at kunne vurdere egnede strategier, teorier og metoder til forebyggelse af stress

 • Deltageren opnår viden om symbolsprog og metaforer​ målrettet stress og balance i hverdagen

 • Deltageren opnår viden om bevidstheden og underbevidstheden og hvordan stress bearbejdes både bevidst og underbevidst​

 • Deltageren vil på baggrund af analyse af kontekst kunne planlægge og implementere forebyggende stress indsatser, såvel på arbejdspladsen, som hos det enkelte menneske

 • Deltageren får indsigt i og mulighed for at kunne vurdere egnede strategier, teorier og metoder til håndtering af stress hos det enkelte menneske

 • Deltageren vil på baggrund af analyse af kontekst kunne behandle stress symptomer, og hjælpe medarbejderen tilbage til arbejdet

 • Deltagerne får brugbare værktøjer og redskaber til opfølgning på stress behandling, så medarbejdere kan fastholdes i en positiv arbejdsrelation

 • Deltageren får redskaber til at lære en klient at forebygge stress

 

Færdigheder

 • Deltageren kan anvende ”udvidet interviewteknik” – spørgeteknik i forhold til stress problematikker

 • Deltageren kan vurdere egnede strategier og anvende metoden til at fjeren, afhjælpe eller ændre stress hos andre

 • Deltageren lærer forskellen på Mindfulness og hypnoseteknikker

 • Deltageren lærer at hypnotisere andre

 • Deltageren lærer at kommunikere via underbevidstheden

 • Deltageren lærer at praktisere selvhypnose

 • Deltageren lærer at praktisere hypnoseteknikker med fokus på stress og forebyggelse

 • Deltageren lærer at identificere en klients indre og vanemæssige barrierer for en balanceret hverdag og livsførelse

 • Deltageren lærer at coache og behandle andre for stress og forebyggelse af stress

 

”Bliv selvstændig eller konsulent”.

Du kan med dette enkelte modul Certificeret Stress Instruktør have speciale i Stress behandling.

Dette modul giver dig mulighed for at opbygge en selvstændig praksis, hvor du selv bestemmer arbejdstid. Som Certificeret og veluddannet selvstændig er honorarniveauet 1000,-kr/timen.

Uddannelsen/enkelte moduler er velegnet til dig, hvis du har en begrænset arbejdsevne og derfor ønsker at arbejde i mindre end fuld tid.

 

 

 

Uddannelsen kan bevilges under:

LBK nr. 269 af 21/03/2017. Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik §§ 46-47 og §§ 49 - 50.
LBK nr. 1342 af 21/11/2016. Bekendtgørelse om aktiv beskæftigelsesindsats § 27 og § 28, stk. 2 og §82.

 

Ønsker du at tage flere moduler?

Bliv DIPLOM Certificeret SUNDHEDSVEJLEDER med speciale - ALLE MODULER.

BLIV EKSPERT i mental og fysisk sundhed og livsstilsforandringer.

Uddannelsen  til Certificeret Sundhedsvejleder med speciale kan opdeles i adskilte forløb som afsluttes med eksamen - hele uddannelsen:

 

 1. STRESS TERAPEUT – 1 MODUL

 2. RYGESTOP TERAPEUT – 1 MODUL

 3. VÆGTVEJLEDER -1 MODUL

 4. SMERTEBEHANDLER – 1 MODUL

 5. SØVNCOACH – 1 MODUL

 6. ANGST OG DEPRESSION TERAPEUT - 1 MODUL

 

Modulerne afsluttes med selvstændig eksamen og certificering.

 

Ja tak!  Jeg vil gerne kontaktes
Valley Village
91607 CA
Tel: +1 323 318 4755
gerne facetime/gratis

© BetterLife.LLC all rights reserved.

​ONLINE Academy i Los Angeles,
Praktik ophold i Los Angeles
 • LinkedIn Black Square
 • Twitter Black Square
 • facebook-square

TILMELD DIG

 

 

eller modtag information:

ceo@clinicbetterlife.dk

ADRESSE

FIND​ OS