GRUNDMODUL samt speciale moduler

TIL Cert. MASTER TRIVSELS INSTRUKTØR

Bliv Certificeret MASTER TRIVSELS INSTRUKTØR med specialer

BLIV EKSPERT i mental og fysisk sundhed og livsstilsforandringer

Grundmodulet - Mental og fysisk sundhed - parathed og robusthed

Varighed: inkluderet i alle moduler

Grundmodulet består af emnerne:

 • Sundhed for krop og sind?

 • Samtaleteknik

 • Kommunikation og trivsel ​i familien og på arbejdspladsen

 • Samtale – tal og bliv hørt.

 • Professionelle hypnoseteknikker

 • Hypnose til andre og selvhypnose

 • Bevidstheden og underbevidstheden​

 • Kroppens og sindets interaktion

 • Sindets indretning og funktion​

 • Følelser og adfærd​

 • Kommunikation som aktivt arbejdsredskab.

Supplerende moduler

Uddannelsen kan opdeles i adskilte forløb som afsluttes med eksamen:

 

STRESS INSTRUKTØR – 1 MODUL

RYGESTOP INSTRUKTØR – 1 MODUL

VÆGT INSTRUKTØR -1 MODUL

SMERTE INSTRUKTØR – 1 MODUL

SØVN INSTRUKTØR– 1 MODUL

ANGST OG DEPRESSION INSTRUKTØR - 1 MODUL

 

Modulerne afsluttes med selvstændig eksamen og certificering.

Gennemfører du alle moduler, er du Certificeret MASTER TRIVSELS INSTRUKTØR med specialer

MASTER TRIVSELS INSTRUKTØR = alle modulerne købt samlet koster 25.800,00 kr (rabat 4.170 kr)

og indeholder alle relevante emner.

Uddannelsen kan bevilges under:

LBK nr. 269 af 21/03/2017. Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik §§ 46-47 og §§ 49 - 50.
LBK nr. 1342 af 21/11/2016. Bekendtgørelse om aktiv beskæftigelsesindsats § 27 og § 28, stk. 2 og §82.

Mental sundhed og fysisk velvære er på dagsordenen.

Uddannelsen er skabt til dig, der vil have en praksisnær sundhedsfaglig uddannelse og en solid værktøjskasse, som du kan anvende i det daglige. Metoderne er evidens dokumenteret og opdateret i forhold til de nyeste teknikker og retninger på SUNDHEDSOMRÅDET; både inden for fysisk sundhed og mental sundhed.

 

Målet er at opbygge dine faglige og personlige kompetencer, og er derfor en god investering – både for en arbejdsplads og dig selv.

 

”Pas på den gode medarbejder”

Uddannelsen kan være en overbygning tilrettet og målrettet sundhedspersonale og medarbejdere i HR - funktioner.

Du kan blive tilknyttet en virksomhed som TRIVSELS INSTRUKTØR ELLER MASTER TRIVSELS INSTRUKTØR. Eller med et af specialerne.  

De fleste virksomheder sætter fokus på nedsættelse af sygefravær og god trivsel. Det betaler sig.

 

Uddannelsen giver faglige kompetencer til, at du kan fungere  i en virksomhed med fokus på både mental og fysisk sundhed og du vil være ekspert i LIVSTILSFORANDRINGSPROCESSER.

 

”Bliv selvstændig eller konsulent”.

Uddannelsen giver dig mulighed for at opbygge en selvstændig praksis, hvor du selv bestemmer arbejdstid. Som Certificeret og veluddannet selvstændig er honorarniveauet 1000,-kr/timen.

Uddannelsen er velegnet til dig, hvis du har en begrænset arbejdsevne og derfor ønsker at arbejde i mindre end fuld tid.

 

Uddannelsen giver dig kompetencer til at starte egen virksomhed som:

 

Certificeret MASTER TRIVSELS INSTRUKTØR - ALLE MODULER

CERTIFICERET INSTRUKTØR MED ET AF EMNERNE  

 

NGH CERTIFICERET HYPNOTISØR – ALLE MODULER

Du kan gennem modulrækken opnå kompetencer og viden til at opnå certificering som NGH Hypnotisør (selvstændig eksamen).

 

Du kan gennemgå de enkelte moduler med afsluttende eksamen og senere supplere med yderligere moduler.  Alle moduler afsluttes med individuelle eksamener

 

Viden

 • Deltageren får indsigt i kursets emner og kan reflektere over strategier og kan anvende lærte metoder i sundhedsfremmende og forebyggende arbejde

 • Deltageren får et indgående kendskab og viden om hypnoseterapeutiske teknikker

 • Deltageren får indsigt i og forståelse for menneskets personlige styrker, svagheder og udviklingspotentiale

 • Deltageren får indsigt i generelt sundhedsfremmende tiltag og metoder


Færdigheder

 • Deltageren vil kunne praktisere progressionsmetoden og hypnose teknikker i kommunikation og behandling

 • Deltageren vil kunne analysere og vurdere egnede teknikker, værktøjer og redskaber

 • Deltageren vil kunne identificere relevante indsatsområder for at skabe mental og fysisk sundhed og højne trivsel for den enkelte og på en arbejdsplads og/eller i familien og for deltageren selv

 • Deltageren vil kunne identificere og overkomme forhindringer på vejen til at opnå mål vedr. mental og fysisk sundhed og trivsel


Kompetencer

 • Deltageren vil kunne indgå i et sundhedsfremmende projekt på en arbejdsplads

 • Deltageren vil kunne tilbyde behandling/terapi til medarbejdere, borgere, samarbejdspartnere og relevante aktører

 • Deltageren vil kunne fungere som konsulent eller ansat i virksomheder og institutioner

 • Deltageren vil kunne arbejde i egen virksomhed med terapi og behandling

Undervisningen:

 • Blended Learning.

  • Fremmøde

  • Udvidet E-Learning

 • Deltageren tildeles en Mentor, som står til rådighed under forløbet.

Målgruppe:

 • Personer som interesserer sig for mental og fysisk sundhed

 • Personer som ønsker at have selvstændig virksomhed indenfor sundhedsfremmende emner og terapi og behandling

 • Personer som ønsker at arbejde deltid

 • Personer som vil have en supplerende indtægt

 • Som supplement til sundheds- og socialfaglig uddannelse

 • HR ansvarlige som ønsker at supplere deres kompetencer med en mental terapeutisk overbygning

 • Ledere og HR  ansvarlige, som ønsker at udvide deres viden og kunnen i kommunikation

 • Sundhedsprofessionelle og andre professionsuddannede med særlig interesse for at arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse i offentligt eller privat regi

 

Særligt til personer, som ønsker at starte som selvstændig. Deltid eller fuldtid

Du vil modtage de nødvendige redskaber til at kunne starte som selvstændig. Der er mulighed for tilbud om, at være en del af et behandlernetværk, som vi samarbejder med.

 

Særligt til virksomheder:

Deltagerne kan deltage i modulerne uden for almindelig arbejdstid.

 

Som supplement til grundmodulet og de andre moduler, er der mulighed for specialtilpasset virksomhedsmoduler indenfor følgende emner:

 

 • Personalepleje - HR funktion

 • Kollega kommunikation

 • Smertebehandling

 • Ernæring og sundhed

 • Coaching og konflikthåndtering

 • Kommunikation i praksis

 • Salgspsykologi

 • Rehabilitering af sygdomsramte

 • Kommunikation i omsorgsarbejde

 • Rehabilitering af det gode hverdagsliv

 • Medarbejdere med misbrugsproblemer

 • Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet

 • Kommunikation med klienter – borgere og udsatte grupper

Tillægs emner – tilpasset uddannelsesplanen individuelt for den enkelte deltagers mål med uddannelsen:

 • Hypnoseteknikker – historie og anvendelse. Certificering som NGH Hypnotisør

 • Personale pleje. Diplom certificeret Sundhedsvejleder med speciale X

 • Medarbejder pleje.

 • Selvstændig behandler.

 • Misbrugsbehandler

Lægebillede 1.png

Metoderne der anvendes og uddannes i er en kombination af grundviden om psykologi , kommunikation og hypnoseterapeutiske teknikker.

Der undervises desuden specifikt i de enkelte emner.

Professionel klinisk hypnose terapi er evidens dokumenteret og progressionsmetoden er udviklet Susanne Bech Simonsen M.S Health Psychology og Ngh Abl NLP clinical certificeret Hypnoseterapeut med mere end 30 års erfaring med behandling og terapi