MOMSFRITAGELSE

Er du hypnoseterapeut med grundmodul og evt. overbygning?

Er du sygeplejerske, fysioterapeut, tandlæge, psykoterapeut?

Har du en anden sundhedsfaglig uddannelse?             

SÅ ER DETTE KURSUS FOR DIG, HVIS DU ØNSKER AT VÆRE MOMSFRITAGET I FORHOLD TIL DINE BEHANDLINGER SOM HYPNOSETERAPEUT.

Kurset er et  uddannelsesforløb, der indeholder de elementer, som berettiger dig til momsfritagelse på dine hypnoseterapeutiske behandlinger. I alt 300 lektioner – online og fjernundervisning.

Alle kan deltage, men flg. hypnoseuddannelse er en forudsætning for momsfritagelse ved hypnosebehandlinger:

 • Basis pensum - NGH - 100 lektioner – fremmøde – eller tilsvarende hypnoseuddannelse.

 • Udvidet/ABL pensum - 150 lektioner – fremmøde – personlig udvikling/emne eller anden hypnoseoverbygning – OBS !  - har du ikke denne overbygning kan du tage den hos os.

Hvorfor dette kursus?

Dette kursus følger SKATs uddannelseskrav til momsfritagelse.

Skats uddannelseskrav til momsfritagelse på anden egentlig sundhedspleje/ alternativ behandling

Uddannelseskravet er opfyldt, når behandleren har de nødvendige faglige kvalifikationer til at levere den konkrete behandling.(Hypnoseterapi)

Herved forstås, at behandleren enten skal have opnået en autorisation eller have gennemgået en uddannelse bestående af minimum 660 undervisningstimer, hvoraf minimum de 250 undervisningstimer skal være inden for den primære behandlingsform.

 

Har man eksempelvis opnået autorisation som sygeplejerske, så kan man ikke levere eksempelvis akupunkturydelser (hypnoseterapi) momsfrit.

 

For så vidt angår psykoterapi (hypnoseterapi) vil undervisningstimerne i anatomi/fysiologi og sygdomslære/farmakologi skulle erstattes af undervisningstimer i den primære behandlingsform (hypnoseterapi), herunder eksempelvis i teoretisk uddannelse inden for det psykoterapeutiske område, egen terapi og modtagelse af supervision.

 

Hypnoseterapi vil være at sidestille med psykoterapi.

 

Det bemærkes, at opfyldelse af uddannelseskravene for at opnå den beskyttede titel RAB "Registreret Alternativ Behandler" ikke nødvendigvis er de samme uddannelsesmæssige krav, som stilles til momsfritagelse.

 

Kurset er supplement til din grunduddannelse som alternativ behandler, også hvis du har taget kortere uddannelser hos andre uddannelsesudbydere, og hvis du ønsker en hurtig videreuddannelse til momsfritagelse eller RAB-godkendelse.

Behandlinger udført af alternative behandlere er momsfri efter momsloven § 13, stk.1 hvis de alternative behandlere opfylder følgende uddannelseskrav:

 • 300 lektioner i udvidet hypnoseterapi som erstatning for de sundhedsfaglige fag

 • 250 lektioner i den en primære  behandlingsform

 • 100 lektioner i psykologi og andre alternative behandlingsformer 50/50

 • 10 lektioner i  klinikvejledning/klientbehandling 

 

Vi udbyder ovenstående 300 lektioner i udvidet hypnoseterapi som erstatning for de sundhedsfaglige fag på fjernundervisning/fremmøde/e-learning og opfylder alle SKATs uddannelseskrav til, at du hurtigt kan blive momsfritaget på dine behandlinger.

Du opnår med kurset en grundlæggende forståelse for kroppens opbygning og sammenhængen med psyke og sindet. Dette ses i særlig sammenhæng med hypnoseterapis virkemåde i forhold til sygdomme.

Eksamen

Momsfritagelses kursus afsluttes med eksamen.

Eksamen kan tages online , eller du kan møde op,  efter aftale på et godkendt eksamenssted.

Vi har eksamens steder i hele Danmark.

Der er ved fysisk eksamen et ekstra gebyr på 1000,-kr.

Eksamen er en multiple choice eksamen og/eller med beskrivelse af cases.

Du kan medbringe dine bøger, dit pensum og dine notater.

Du modtager feedback på dine opgaver.

Er der brug for supervision vil der være mulighed for en skype samtale med en lærer.

Du kan være i praktik  - dage hvor du følger praktiserende hypnoseterapeut.

Certificering, diplom og uddannelsesbevis

Du bliver certificeret og modtager diplom.

Dit diplom dokumenterer alle gennemførte lektioner.

Diplom kan bruges som dokumentation til videre studie, SKAT, Sundhedsstyrelsens krav til RAB og momsfritagelse, jobsøgning m. m.

Pris og betingelser

Pris: 11.000,-kr inkl. intro til klinikvejledning og andre alternative behandlingsformer.

 Kursus kan betales kontant eller evt. betalingsaftale efter aftale.

Tilmelding er forpligtende og der ydes ikke refundering af indbetalt beløb.

Du kan ved sygdom eller anden årsag, efter skriftlig aftale, sætte forløbet på stand by.

Momsfritagelses kursus er fuldt fradragsberettiget som selvstændig ved efteruddannelse.

Litteraturliste

Artikler og informationer fra www.businessbetterlife.com

”Menneskekroppen” af Steve Parker - ikke hele bogen er pensum.

”Psykologiens veje” af Ole Shultz Larsen – ikke hele bogen er pensum.

”Negativ spontanhypnose” af Jens Jørgen Gravesen

”Hypnose og hypnoseterapi” af Jens Jørgen Gravesen

”Hypnoterapi i Praksis” af Jens Jørgen Gravesen

”Hypnose og Selvhypnose” af William J. Ousby

”Kroppen husker” af Babette Rothschild

”Kroppens hemmelige sprog” af Inna Segal

”Helbred dit Liv” af Louise Hay

”Reiki – Universel Livsenergi” af Bodo J Bagenski

”Triggerpunkt-terapi” af Clair og Amber Davies

Mindfullnes og Coaching – selvvalgte bøger

Bøgerne kan købes på bl.a. Saxo eller Bog og Mystik.dk

Videoliste: se videoe på www.businessbetterlife.com

Uddannelsen underviser i relation til hypnoseterapi og samtaleterapi i følgende emner:

 • Kroniske sygdomme

 • Blodtryk

 • Kolesterol

 • Stofskiftet

 • Diabetes

 • Misbrug

 • Allergier

 • Astma

 • Spiseforstyrrelser

 • Organer

 • Knogler

 • Øre, næse og hals

 • Bevægeapparatet

 • Muskler

 • Mave tarme og fordøjelsessystemet

 • Urinveje

 • Nervesystemet

 • Fibromyalgi

 • Hormonsystemet

 • Åndedrætssystemet

 • Huden

 • Immun og lymfesystemet

 • Infektioner

 • Fertilitet, gravitet, fødsel, impotens, frigiditet