Progressionsterapeut med speciale i stress

Certificeret Progressionsterapeut

4 Steps and Hypnosis

 

Uddannelsen udbydes af Betterlife LLC

Certificering i Danmark sker fra Betterlife LLC

Titel: Certificeret Progressionsterapeut

Vi har ikke brug for styrke og power

Vi har brug for ro

Formålet

Du opnår en indgående viden og indsigt i “diagnosen stress” og hvad det medfører for den ramte.

Du kan gennemføre det “på egen krop”, hvis du vil være “kanin” samtidig med, at du tager uddannelsen.

Uddannelsen giver dig, som Certificeret Hypnoseterapeut og Hypnotisør, værktøjer til at gennemføre et forløb,  til personer med diagnosen STRESS.

Et forløb som effektivt fjerner, lindrer og afhjælper de symptomer, som stress tilstanden medfører.

Mange virksomheder efterlyser effektiv hjælp til deres stressramte medarbejdere.

 

Uddannelsesforløb

1 fremmøde dag/10 timer – online undervisning/support med 2-5 klienter.

Eleven modtager skriftlige materialer og vejledning til gennemførelse af hypnosesessions. Samt vejledning til feedback på skriftlige opgaver.

 Holdet deles op 2 og 2, således at man afprøver behandlingsforløbet på en medstuderende.

Inden start skal du meddele, om du vil være “stressramt kanin”, så grupperne kan sættes inden start.

Dagen sluttes med Meditation: “Listen to your soul song” for alle.

 

Krav til elev

Minimum: Hypnotisør

 

Pris

8.500,00kr

Betales ved tilmelding.

 

Metode – 4 Steps and Hypnosis

3-5 Hypnose sessions - online skriftlige opgaver – feedback på opgaver – 6 mdr opflg.

4 Steps and Hypnosis er gennemprøvet og erfaringen viser, at den er særdeles effektiv til at  skabe en forandring; i tanker, med vaner,  til personlige issues, til handlinger og følelser.

 

Klientforløb - 4 Steps and Hypnosis

Sessions og opgaver gennemgås. Teknikken ved feedback gennemgås.

  • Min. 5 uger og 6 mdr. online support.

  • Klienten følger opgaver fra E-book “Når vi presser citronen”.

  • Programmet følges på eget ansvar og det anbefales, at aftalte tidsfrister for aflevering af opgaver overholdes.

  • Programmet omfatter support til nærmeste pårørende.

  • Underskrevet skriftlig aftale inden forløbets start.

  • Pris for behandlingsforløbet med aftalte tidsfrister: 8500,00kr

  • Det er en betingelse, at klienten modtager 6 mdr. login/afregnes med 600kr til BBL. Alle opgaver findes på www.businessbetterlife.com

STEP 1 : Indsigt og beskrivelse af problemets omfang og mønster

En personlig samtale. 

Online support/opgaver afdækker problemets omfang, karakter og mønster.

En personlig hypnosesession Opgaver online.

Online skriftligt feedback.

STEP 2: Indsigt i personlighed, karaktertræk og følelser

Online opgaver giver  et billede af personlighed og følelser.

Skriftligt feedback  på ”billedet af mig”. 

Indre uro, angst, vrede, afmagt, sorg, tristhed  o.a. behandles med hypnose session.

STEP 3: Intensiv ændring til mentalt/fysisk mønster som fungerer

Skriftlige opgaver  skaber ”den nye sandhed” – det nye mentale manuskript.

”Sådan ønsker jeg at reagere”.

”Sådan vil jeg i det daglige fungere”.

Søvn, spise sundt, dyrke motion, gode vaner og INDRE RO.

En hypnosesession ”lægger det nye program” ind, så det fremover fungerer naturligt.  

STEP 4: Plan for fremtiden – fremtidig livsstil

Hvordan vil jeg leve mit liv. 

Opgaver afdækker fremtidens mål og ønsker.

Konkret plan.

En hypnosesession implementerer fremtidens mål i underbevidstheden.