Certificeret Smerte Instruktør

Certificeret Smerte Instruktør

Modul 4 – Certificeret Smerte Instruktør

Varighed: 1 uge

 

Viden

 • Deltageren får indsigt i smerte klienters problematikker

 • Deltageren opnår grundig forståelse for hverdagens betydning i forhold til smerte

 • Deltageren får viden om kroppens og sindets smertesystemer

 • Deltageren får indsigt i hjernens indretning og sindets funktion i forhold til smerte

 • Deltageren opnår viden om symbolsprog og metaforer​ målrettet ”at være smertefri”

 • Deltageren opnår viden om bevidstheden og underbevidstheden​

 • Deltageren opnår indsigt i og forståelse for adfærdsmønstre der påvirker og eller skaber smerte  

 • Deltageren lærer forskellen på Mindfulness , afslapning og hypnoseteknikker

 

Færdigheder

 • Deltageren kan anvende ”udvidet interviewteknik” – spørgeteknik i forhold til smertes problematikker

 • Deltageren kan vurdere egnede strategier og anvende metoden til at ændre eller fjerne smerte hos andre

 • Deltageren lærer at hypnotisere andre

 • Deltageren lærer at kommunikere via underbevidstheden

 • Deltageren lærer at praktisere selvhypnose

 • Deltageren lærer hypnoseteknikker med fokus på smerte og mere energi

 • Deltageren lærer at identificere og ændre en klients indre og vanemæssige mønstre der skaber eller påvirker smerte

 • Deltageren lærer at coache og behandle andre til at ændre tilstand af smerte og vaner

 

 

”Bliv selvstændig eller konsulent”.

Du kan med dette enkelte modul Certificeret Smerte Instruktør have speciale i Smertekontrol og behandling med hypnoseterapi.

Dette modul giver dig mulighed for at opbygge en selvstændig praksis, hvor du selv bestemmer arbejdstid. Som Certificeret og veluddannet selvstændig er honorarniveauet 1000,-kr/timen.

Uddannelsen/enkelte moduler er velegnet til dig, hvis du har en begrænset arbejdsevne og derfor ønsker at arbejde i mindre end fuld tid.

Ønsker du at tage flere moduler?

Bliv DIPLOM Certificeret Master Trivsels Instruktør med specialer - ALLE MODULER.

BLIV EKSPERT i mental og fysisk sundhed og livsstilsforandringer.

Uddannelsen  til Certificeret Sundhedsvejleder med speciale kan opdeles i adskilte forløb som afsluttes med eksamen - hele uddannelsen:

 1. STRESS Instruktør – 1 MODUL

 2. RYGESTOP Instruktør – 1 MODUL

 3. VÆGT Instruktør -1 MODUL

 4. SMERTE Instruktør – 1 MODUL

 5. SØVN Instruktør – 1 MODUL

 6. ANGST OG DEPRESSION TERAPEUT - 1 MODUL

 

Modulerne afsluttes med selvstændig eksamen og certificering.

 

Uddannelsen kan bevilges under:

LBK nr. 269 af 21/03/2017. Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik §§ 46-47 og §§ 49 - 50.
LBK nr. 1342 af 21/11/2016. Bekendtgørelse om aktiv beskæftigelsesindsats § 27 og § 28, stk. 2 og §82.

Smerte (1).png