Certificeret Søvn Instruktør

Certificeret Søvn Instruktør  

 

Modul 5 – Certificeret Søvn Instruktør

Varighed: 1 uge

 

Viden

 • Deltageren får indsigt i søvnens problematikker.

 • Deltageren opnår grundig forståelse for søvnens betydning

 • Deltageren opnår viden om symbolsprog og metaforer​ målrettet søvn og energi

 • Deltageren opnår viden om bevidstheden og underbevidstheden​

 • Deltageren opnår indsigt i og forståelse for adfærdsmønstre der påvirker søvnrytme og søvnmønstre

 • Deltageren lærer forskellen på Mindfulness og hypnoseteknikker

 • Deltageren får indsigt i hjernens indretning og sindets funktion i forhold til søvn

 

Færdigheder

 • Deltageren kan anvende ”udvidet interviewteknik” – spørgeteknik i forhold til søvnens problematikker

 • Deltageren kan vurdere egnede strategier og anvende metoden til at ændre søvnmønstre hos andre

 • Deltageren lærer at hypnotisere andre

 • Deltageren lærer at kommunikere via underbevidstheden

 • Deltageren lærer at praktisere selvhypnose

 • Deltageren lærer hypnoseteknikker med fokus på søvn og mere energi

 • Deltageren lærer at identificere en klients indre og vanemæssige barrierer for en sund søvn

 • Deltageren lærer at coache og behandle andre til at ændre søvn og vaner

 

”Bliv selvstændig eller konsulent”.

Du kan med dette enkelte modul Certificeret Søvn Terapeut have speciale i god og sund søvn.

Dette modul giver dig mulighed for at opbygge en selvstændig praksis, hvor du selv bestemmer arbejdstid. Som Certificeret og veluddannet selvstændig er honorarniveauet 1000,-kr/timen.

Uddannelsen/enkelte moduler er velegnet til dig, hvis du har en begrænset arbejdsevne og derfor ønsker at arbejde i mindre end fuld tid.

Ønsker du at tage flere moduler?

Bliv DIPLOM Certificeret SUNDHEDSVEJLEDER med speciale - ALLE MODULER.

BLIV EKSPERT i mental og fysisk sundhed og livsstilsforandringer.

Uddannelsen  til Certificeret Sundhedsvejleder med speciale kan opdeles i adskilte forløb som afsluttes med eksamen - hele uddannelsen:

 1. STRESS TERAPEUT – 1 MODUL

 2. RYGESTOP TERAPEUT – 1 MODUL

 3. VÆGTVEJLEDER -1 MODUL

 4. SMERTEBEHANDLER – 1 MODUL

 5. SØVN TERAPEUT – 1 MODUL

 6. ANGST OG DEPRESSION TERAPEUT - 1 MODUL

 

Modulerne afsluttes med selvstændig eksamen og certificering.

Uddannelsen kan bevilges under:

LBK nr. 269 af 21/03/2017. Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik §§ 46-47 og §§ 49 - 50.
LBK nr. 1342 af 21/11/2016. Bekendtgørelse om aktiv beskæftigelsesindsats § 27 og § 28, stk. 2 og §82.

SØVN (1).png